Congrés Lul·lista

Sin categoría

Un cop finalitzat el VII Congrés Internacional Iberoamericà de la SOFIME (14-16 de novembre) tindrà lloc el Congrés de Clausura de l’Any Llull, organitzat per l’Aula Lul·liana a Barcelona (16-18 de novembre). Convidem a tots els participants del Congrés de la SOFIME d’accedir a la pàgina del congrés de l’Aula Lul·liana.

Anuncios

Congreso Lulista

Sin categoría

Una vez finalizado el VII Congreso Internacional Iberoamericano de la SOFIME  (14-16 de noviembre) tendrá lugar el Congreso de Clausura de el Año Llull, organitzado por el Aula Lul·liana a Barcelona (16-18 de noviembre). Invitamos a todos los participantes al Congreso de la SOFIME a visitar la pagina del congreso del Aula Lul·liana.